Om Palgo AB

Om Palgo AB

PALGO AB är ett service och försäljningsföretag som specialiserat sig på rökgasanalys, analys av omgivningsluft och förbränningsövervakning. Företaget grundades 1983 och har sitt kontor och serviceverkstad i Arlöv (4 km norr om Malmö), men utför serviceuppdrag över hela Sverige. Idag har företaget 5 anställda vilket inkluderar 2 erfarna och kunniga serviceingenjörer, såväl som två försäljningsingenjörer och administrativ personal. Palgo tar också hjälp av två kunniga konsulter.

PALGO är ett privatägt företag som under den senaste 3års-perioden haft en årsomsättning som pendlat mellan 10 och 13 miljoner kronor. PALGO företräder ett flertal marknadsledande företag som tillverkar instrument för Avancerad Analysteknik. Vi är en av Skandinaviens ledande återförsäljare av analyssystem vilka bl.a. mäter HCl, NH3, CO, CO2, NO, NO2, N2O, SO2, Hg, VOC, O2, H2O, provtagningspumpar, gasdetektorer, stoftmätare och regnmätare. PALGO har även kunnande om, och säljer utrustning för flamövervakning, el-tändare, tändbrännare och eldningsautomater. PALGO har givetvis också kunnande om Sveriges utsläppslagar och lång erfarenhet om systemintegration och om gasprovtagningssystem. PALGO utför idriftsättning, installation, utbildning och service på all utrustning vi säljer. Vi säljer också reservdelar till alla de instrument som vi sålt genom åren.

PALGO AB representerar följande företag:
• Environnement SA
• Fresenius Umwelttechnik GmbH
• DURAG Group
• CODEL International
• Ratfisch Analysensysteme GmbH
• HORIBA Europe GmbH
• CASELLA Limited
• Detector OY
• M&C Products
• Rbr Computertechnique
• Winkler GmbH

PALGO har kunder i en stor del av den Svenska och Danska kraft industrin såväl som industrin:
• Kraftverksbyggare (Alstom Power AB, Babcock and Wilcox Völund, Metso Power, KMV Energi etc)
• Kraftbolag (Fortum, E.ON, Vattenfall, Elsam etc)
• Destruktionsanläggningar för kemiskt avfall (SAKAB, Kommunekemi, EKOKEM etc)
• Sopförbränning (SYSAV, RENOVA, Hässleholm, Ljungby, Sundsvall, Linköping, I/S Vestfor brandning, Fynsverket etc)
• Industri (Volvo, SSAB, AstraZeneca etc)
• Myndigheter (Arbetsmiljöverket, SVA,SP, IVL etc)

Kontakt

Palgo AB
Hammarvägen 1
232 37 Arlöv

Telefon: 040-664 28 50
E-post: info@palgo.se