Tjänster

Service

För att teknisk utrustning ska fungera tillförlitligt på rätt sätt under många år, krävs regelbunden service. Särskilt, som ofta är fallet för vår utrustning, om systemen är installerade i en utsatt industrimiljö.
Palgo utför service på de instrument som vi sålt både ute hos kund och hemma i vår verkstad. Portabla instrument servar vi med fördel i vår verkstad, i vilken vi har tillgång till alla de verktyg som kan behövas.
Ring oss om ni behöver service på era stationära eller portabla instrument. Ibland kan vi också hjälpa er med andra instrument än de vi säljer.

Demo och Uthyrningsinstrument till salu!
Ibland kan vi sälja våra demoinstrument till ett bättre pris. Fråga oss!

Uthyrning av instrument

HORIBA PG-250 EC

Portabel Multikomponentanalysator för analys av CO, CO2, SO2, NO (NOx) och O2 (galvanisk).

Läs mer i databladet.

M&C CSS-M

Portabel rökgaskylare med integrerad pump och automatisk kondensattömning. Max flöde 70 l/h.

Läs mer i databladet.

Ecom J2K

Portabel rökgasanalysator för analys av O2, CO och NO. Analysatorn mäter komponenterna med elektrokemiska celler. Ecom J2K har integrerad datalogger och termoskrivare.

Läs mer i databladet.

FID BA3005

Portabel uppvärmd FID typ Bernath Atomic 3005, för analys av kolväte. Vi hyr ut instrumentet inklusive vätgas, spanngas och uppvärmd slang med prob.

Läs mer i databladet.

Datalogger 3100

Datalogger typ Intab 3100 för loggning av analoga och digitala signaler.

Läs mer i databladet.

SGD-SC-5L

Gasdelare typ HORIBA STEC. Delar ned gasen i steg om 20%. Max flöde 5 l/min.

Läs mer i databladet.

Dioxinprovtagningssystem AMESA D

Palgo AB kan hyra ut ett dioxinprovtagningssystem typ AMESA D. Vi kan leverera systemet till er installationsplats, köra igång det på rätt sätt, utbilda er personal så att de kan byta provtagningsbehållaren och avhjälpa enklare fel, och vi ombesörjer återtransport av systemet. Vi kan också arrangera analys av provtagningsbehållaren.

Kontakt

Palgo AB
Hammarvägen 1
232 37 Arlöv

Telefon: 040-664 28 50
E-post: info@palgo.se