Partners

ecom

ecom är ett familjeägt Tyskt företag som tillverkat portabla rökgasanalysatorer i över 25 år. Palgo har varit återförsäljare av rbrs instrument från det att företaget höll till i ett garage till idag då de har egen fabrik med över 50 anställda. I fabriken tillverkar ecom de flesta delar som behövs till deras instrument. 
Du hittar ecom instrument här.

Durag

Durag är ett Tyskt företag med säte i Hamburg, som bl.a. tillverkar produkter för förbränningsbranschen och instrument för emissionsövervakning. Inom beteckningen Durag Group ingör företagen Hegwein, Verewa, Durag och Smitsvonk.
Durags produkter för förfränningsbranschen finns att ladda ner här, och produkter för emissionsövervakning finns här.

Hegwein

Hegwein är ett Tyskt företag som finns i Stuttgart. Hegwein, som tillverkar tändbrännare av olika slag, är sedan länge med i Durag Group.

Smitsvonk

Smitsvonk är ett Nederländskt företag som ingår i Durag Group. Smitsvonk tillverkar framförallt olika typer av tändare för facklor och tändbrännare. Ladda ner deras produktkatalog här.

Environnement S.A.

Environnement S.A. är ett Franskt företag med huvudkontor och fabrik i Poissy utanför Paris. Environnement tillverkar instrument för luftkvalitéövervakning och rökgasanalys. De gör också speciella instrument för rökgasanalys från förbränningsmotorer och instrument för vattenanalys. En del av Environnements produkter finns i vår produktlista. Gå in på Environnements hemsida för en komplett förteckning.  

Casella Measurement

Casella Measurement är ett Engelskt företag med gamla anor. Företaget är över 200 år gammalt. Casella tillverkar bl.a. instrument för arbetsmiljöanalys och för meteorologi. Casella har också ett stort sortiment med filter och kolrör. Se med på Casellas hemsida. Casella har skapat en webplats där man kan söka efter olika ämnen och hur man ska mäta dessa ämne. Webplatsen heter airsamplingsolutions.com.

Horiba

Horiba är ett stort Japanskt företag med många strängar på sin lyra.  Horiba är kanske mest känt för att tillverka instrument för analys av förbränningsmotoravgaser, men de tillverkar också stationära och portabla rökgasanalysatorer, omgivningsluftmätare, flödesmätare och svavel-i-olja analysatorer. För att nämna några. Se mer på Horibas hemsida.

Enotec GmbH

Enotec GmbH är ett Tyskt familjeföretag som specialiserat sig på att bygga robusta syreanalysatorer av zirkoniumoxid-typ. Enotecs syreanalysatorer är specielt omtyckta för deras lättanvända användargränssnitt. Läs mer om Enotecs produkter här, och på deras hemsida

Ratfisch Analysensysteme GmbH

Ratfisch Analysensysteme GmbH är ett Sydtyskt företag som tillverkar portabla och stationära FIDar för analys av TOC. Ratfischs instrument är robusta, mycket driftsäkra och genomtänkta. Läs mer om Ratfischs produkter i vår produktlista och på deras hemsida.

Intab Interface-teknik AB

Intab Interface-teknik AB är ett familjeföretag som jobbar med mätteknik och dataloggning. Palgo säljer deras loggers med programvaran EasyView. Läs mer om deras produkter och tjänster på deras hemsida.

Detector Oy

Detector Oy är ett Finskt företag som tillverkar inovativa gasövervakningssystem. Detectors system är användarvänliga och gasgivarna kontrolleras och kalibreras enkelt med gas och en IR-fjärrkontroll. Läs mer om Detectors produkter här och på deras hemsida.

CODEL International Ltd

CODEL International Ltd tillverkar instrument för rökgasanalys och tunnelövervakning. CODEL är beläget på den Engelska landsbyggden söder om Sheffield. Företaget är specialiserat på att tillverka multikomponentanalysatorer som analyserar rökgasen in-situ. Läs mer om deras produkter i vår produktlista och på deras hemsida.

Winkler GmbH

Winkler GmbH är ett Tyskt företag som finns i det vackra Heidelberg. Winkler tillverkar utrustning för elektrisk uppvärmning av gaser och vätskor. Framför allt köper Palgo Winklers högkvalitativa uppvärmda slangar, som finns i en mängd olika modeller. Läs mer om alla Winklers produkter på deras hemsida.

Fresenius Umwelttechnik GmbH

Fresenius Umwelttechnik GmbH är ett Tyskt företag som har en gammal historia, som startade redan 1848, då Carl Fresenius startade Chemical Laboratory Fresenius. Idag ligger företaget Fresenius Umwelttechnik i närheten av Ruhrområdet i Tyskland. De tillverkar analysatorer som analyserar gaser med NDIR-teknik. Fresenius har system för analys av freoner, formaldehyd, biogas, etc. Fresenius har också system för växlande provtagning från ett flertal olika mätpunkter. Läs mer om deras produkter på deras hemsida.

Kontakt

Palgo AB
Hammarvägen 1
232 37 Arlöv

Telefon: 040-664 28 50
E-post: info@palgo.se