AMESA D – Kontinuerlig dioxinprovtagare

AMESA D – Kontinuerlig dioxinprovtagare

AMESA D från Environnement S.A. Deutschland är ett mätsystem som kontinuerligt provtar dioxin / furaner i rökgas. Systemet som är både TÜV och MCERTS godkänt, är mycket lätt att handskas med. Vanligen byts provtagningsbehållaren var fjärde vecka. Personer som fått utbildning genomför bytet snabbt och lätt. Sedan skickas behållaren till ett laboratorium för analys.
Dioxinprovtagaren AMESA D är det dioxinprovtagingssystem som har flest referenser i Europa. Systemet följer den nya tekniska beskrivningen CEN/TS 1948-5, som beskriver hur långtidsprovtagning av PCDDs/PCDFs och dioxin-lika PCBs ska göras. Den finns att köpa på www.sis.se.
AMESA Ds TÜV-certifikat finns att ladda ner under www.qal1.de.

Exklusiva funktioner
• Modifierad kyld probemethod med adsorption på XAD-II.
• Insamling av kondensat krävs inte.
• TÜV godkänd och typ prestanda testats av TÜV Rheinland.
• Certifierad byMCERT (Storbritannien)
• Helautomatisk isokinetisk provtagning från 6 timmar upp till 6 veckor (4 veckors prestanda test).
• Validerats mot metoden EN1948
• US EPAmethod 23Acompliant (tillval)
• Lämplig för alla U-POPs som anges i Stockholmskonventionen
• Valfri uppgradering för provtagning av andra mikro-föroreningar
(t. ex. tungmetaller eller kvicksilver).

Användningsområden

• Kommunala avfallsförbränningsanläggningar.
• Förbränningsugnar för farligt avfall.
• Avfallsförbränningsanläggningar för sjukhus.
• Kraftverk.
• Biomassa kraftverk.
• Cementugnar
• Metallurgiska anläggningar.
• Massa-och pappersbruk.

Palgo AB kan också hyra ut ett dioxinprovtagningssystem typ AMESA D. Vi kan leverera systemet till er installationsplats, köra igång det på rätt sätt, utbilda er personal så att de kan byta provtagningsbehållaren och avhjälpa enklare fel, och vi ombesörjer återtransport av systemet. Vi kan också arrangera analys av provtagningsbehållaren.
Länk till tillverkarens hemsida:

www.environnement-sa.com

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad Amesa.pdf