Arbetsmiljöanalys

Palgo säljer instrument och förbrukningsmaterial för arbetsmiljöanalys. Instrumenten kommer från anrika Casella i England.

Casella har skapat en databas med olika ämnen som kan vara intressanta att provtaga. Databasen finns här. I databasen har man i vissa fall också tillgång till hur man ska provtaga olika ämne, och vilken utrustning som behövs.

Ladda ner Casellas katalog om förbrukningsmaterial (filter, filterhållare, mm) här.

Casella har gjort och gör, en del filmer om deras produkter och hur de ska hanteras. Se här, eller Googla.

Den 2 november 2015 trädde AFS 2015:2 (Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2), föreskrifter) från Arbetsmiljöverket, i kraft. Ladda ner och läs på. Casellas instrument kan hjälpa er i arbetet med att skydda personalen mot stendamm.
Tidningen Leveranstidningen Entreprenad, har skrivit en artikel om nya AFS 2015:2. Läs här.

Palgo säljer även Casellas regnmätare.

Palgo säljer inte Casellas ljudnivåmätare. Dessa säljs av JOR AB.

Palgo säljer också omgivningsluftanalysatorer från Environnement S.A. men de finns under Luftkvalitetsmätning i produktlistan.