BioBasic – Inovativ Biogasanalysator

BioBasic – Inovativ Biogasanalysator

Mätning av CH4 och CO2 via patenterad och långtidsstabil infraröd mätmetod.
Mätningen av O2, H2 och H2S sker med elektrokemiska mätceller.
En intelligent styrning ger här lång livslängd hos mätcellerna.
Vidare har systemet en integrerad datalogger som kan spara mätdata.
BioBasic kan manövreras manuellt eller sättas i auto-mode.Om hänsyn tas till pris, driftkostnad och servicekostnader samt hållbarhet är BioBasic  ”garanterat” billigare än alla andra jämförbara produkter som finns för närvarande på marknaden!

Grundläggande system för att mäta CH4 och H2S bestående av:
Väggskåp inkl. meny kontroll och funktionstyrd skåpfläkt,
en mätpunkt ingår, flambarriär, friskluftrenblåsning, intern CH4 övervakning
intern gaspump, kondensatfälla inklusive nivåvakt, maskin gränssnitt, RS 232.

Alternativa uppgraderingar och tillbehör:
Uppgradera till CO2, H2, NH3 och O2.
Kan utrustas för att mäta från upp till 4 mätpunkter.
Olika typer av anslutning,
ProfibusDP, DeviceNet, CANopen, Industriell Ethernet.

Läs mer i Fresenius  hemsida!

Kontakta mig angående den här produkten