CairNet

CairNet

Med CairNet kan du förverkliga ett trådlöst kommunicerande nätverk av självständiga mätpunkter(solpaneler och batteri), för att kartlägga flyktiga utsläpp av giftiga eller illaluktande gaser runt ett område: industri, avloppsreningsverk, kompost för växter och deponi för växter …, så att du kan reagera snabbt när ett utsläpp händer.

CairNet gör det möjligt för trådlös undersökning av hundratals mätpunkter inom en 200 meters radie från den trådlösa mottagaren till en mycket kostnadseffektiv installation.

Varje CairNet mätpunkten består av:

  • Väderskyddad låda i rostfritt stål, utrustad med en miniatyr givare.
  • Solpanel och dess batteri.
  • Radiokommunikationsmodul.

Allmänna specifikationer:
Sensor CairSens UART version.
Rostfri väderskyddad låda, mått: 80×80 mm, höjd: 125 mm
Typisk solpanel, mått: 210×150 * 18 mm
Batteri Li-Po (Lithium Polymer), 4,2 V, laddas av solpanelen på 1 dag och kan sedan användas i 10 dagar utan solsken.
Fördelar:
Små dimensioner.
Integrad sensor.
Integrat batteri.
Klar för användning.
Justerbar lutning av solpanelen.
Radiokommunikation för dataöverföring mot IHM (var 10 minut).
Nätverksprogram:

Olika former av radiokommunikation föreslås efter behov:

Wavenis: idealisk för öppna fält men även inomhus, räckvidden reduceras i stadsmiljön till cirka 150 meter.
De använda frekvenser på (ISM-bandet) är regelerade och  tillåts inte i vissa länder.
Xbee: härleds från ZigBee, dessa moduler är speciellt utvecklad för inomhusbruk och har en maximal räckvidd på 50 m utan hinder.
GPRS: baserad på GSM telefoni, idealisk för mycket stora mätningar på ca en km eller mer och när det finns ett befintligt GSM/GPRS nät.

Tillbehör:
Fotstöd 1500 mm höjd som skall fästas på plats, ytterdiameter 28 mm.
Fäste anpassat till ett teleskop stativ för byggarbetsplatser 1500 mm höjd.

Länk till tillverkarens hemsida:
www.cairpol.com

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad CairNet.pdf 

Cairnet User Manual

AQMS Catalogue

Datasheet Cairsens