Casella Boundary Guardian

CASELLA BOUNDARY Guardian är ett mätsystem för webbaserad fjärrövervakning av bullernivåer och stoftutsläpp från byggplatser, rivningsplatser eller från processindustrier, för att säkerställa att man håller sig inom gränsvärdena på arbetsplatsen. Data skickas automatiskt till en särskild webbplats med hjälp av en privat inloggning och är tillgänglig i realtid, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. En rapport kan lätt genereras för att följa bestämmelserna och dessutom ger systemet varningar via sms eller ett e-postmeddelande om satta gränsvärde överskrids.

Den feedback som Casella fått om ”DUST / BOUNDARY Guardian”, är att den visat sig vara kostnadseffektiv, extremt noggrann, pålitlig och enkel att använda”.

Se en video om Casella Boundary Guardian här.

Läs mer om mätsystemet på Casellas hemsida.

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad Boundary Guardian – P.pdf