Casella Regnmätare

Casella Regnmätare- Palgo

Regnmätare gjord av aluminium för professionellt bruk. Möjligt att koppla till datalogger för loggning av regnmängd / intensitet.

Länk to Casella’s hemsida

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad_Regnmatare_P.pdf