CEL-712 Microdust Pro

CEL-712 Microdust Pro är en ny optisk stoftmätare från Casella. CEL-712 ersätter den gamla populära Microdust Pro.
CEL-712 är ett oömt handhållet instrument för direktvisande mätning och loggning av stoft i arbetsmiljön. Nya Microdust Pro har försetts med en stor färgdisplay som gör det ännu enklare att navigera än det var tidigare. Instrumentets prob har gjorts mindre och dess mätområde är större.Egenskaper:
Grafisk display som visar stoftkoncentrationen i realtid
Enkelt användargränssnitt med symboler
Stort mätområde: 0,001 mg/m3 till 250 g/m3 (Auto-ranging)
Unik provtagningsprob som kan monteras av
Oöm design för tuffa miljöer
Flera språk
Provtagning av totalt, resporabelt, PM10 eller PM2.5 med adapter (OPTION)
Unik kalibreringsgitter för kalibrering på plats
OPTION: DustDetective kitt för att kunna mäta under längre tid på ett ställe.
Läs mer i databladet och på Casellas hemsida!Se en informationsfilm om CEL-712 Microdust Pro på YouTube.