CODEL 1010 CO-analysator

CODEL 1010 CO-analysator

Modell 1010 Cross-Duct CO Analysator

Den har inget provtagningssystem som måste underhållas,
CODEL ”Cross-Duct” mätare är lätt att installera och enkel att använda och är bra för anläggningar där det finns liten eller ingen teknisk support tillgänglig.
CODEL 1010 analysatorn kan användas som en komplett fristående övervakning eller som en del i en integrerad övervakning av rökgaser med datalagring och rapporteringssystem. Instrumentet är särskilt lämpad för stora/smutsiga processer.

CODEL Modell 1010 projicerar en infraröd stråle tvärs kanalen och genom rökgasen till en mottagarenhet. Ljusstrålen är avstämd till en specifik våglängd där CO molekyler absorberar ljusenergi. Ju mer molekyler det finns i ljusstrålen desto större absorptionen.Våglängden väljes specifikt för att säkerställa att det inte finns inblandning från andra gaser eller vattenånga. Att isolera störningar från dammpartiklar använder Model 1010 principen Gas Filter Korrelation (GFC) där en direkt och en referensmätning genereras i mottagaren. Den direkta mätningen känslig för förändringar i energi på grund av CO eller damm. Referenskanalen är avsensibiliserad till CO med en högkoncentrations gascell. Skillnaden mellan direkt och referensmätningen är därför en funktion av CO koncentrationen.

Högeffektiv luftrening för minimal linsförorening.
Automatisk on-line nollkalibrering med integrerad referens cell.
Normalisering i realtid till standard referens tillstånd.
Lågt underhåll – endast enkel och sällan förekommande kontroll av linser krävs.
Datapresentation i ppm, mg/m3 eller mg/Nm3.

Länk till tillverkarens hemsida:

www.codel.co.uk

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Data Sheet Model 1010.pdf