CODEL G-CM4000

Modell G-CEM4000 Gasanalysator.

G-CEM4000 är en multikomponent rökgasanalysator, som använder en ”Non-Dispersive Infrared Absorption” (NDIR) teknik.
Det ger hög noggrannhet, låga underhållskostnader och mätning av alla de viktigaste utsläppen till atmosfären i förbränningsprocessen.
Dess prestanda kan verifieras automatiskt eller manuellt och vid behov kan kalibrergas för noll och span injeseras i probens mätkammare.

Analysatorn använder en in-situ diffusion sond. Rökgasen diffunderar in i en mätkammare i slutet av sonden genom en uppsättning av sintrade filter i rostfritt stål så att mätningen kan utföras även i gasströmmar med mycket höga damm koncentrationer utan försämring av antingen noggrannhet eller underhållsintervall.

Upp till sju gaser kan övervakas med en enda analysator. Integrerad mätning av rökgas, temperatur och tryck möjliggör fullständiga normalisering till STP förhållanden.

  • Infraröd absorptionsmätare av multikomponent typ.
  • Upp till sju olika gaser.
  • In-situ mätsond.
  • Hög noggrannhet och lite underhåll.
  • Noll och spankontroll med kalibreringsgaser.
  • Analog och seriell digital utgång.
  • Integrerad gastemperatur och tryckmätning för data normalisering.

Länk till tillverkarens hemsida:
www.codel.co.uk

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Data Sheet Model GCEM4000.pdf