CODEL G-CEM40

CODEL GCEM40 Multikomponentanalysator

Modell G-CEM40A0 Gasanalysator.

G-CEM40A0 analysatorn använder en in-situ probuppsättning i en kanal för att mäta NOX, SO2, CO, CO2 och H2O koncentration i rökgaserna.
Sonden innehåller en 1m lång mätcell i vilken gasen diffunderar genom en uppsättning sintrade filter, och som möjliggör injektion av noll och spangas för att verifiera mätningen.

Analysatorn använder infraröd gascell korrelations teknik för att bestämma de rökgasnivåer som diffunderar in i mätkammare.
Diffusionscellen möjliggör noggrann mätningar av rökgas med höga stoftnivåer som överstiger flera gram/m3.

Integrerad mätning av temperatur, tryck, CO2 och H2O gör att utdata kan presenteras som helt normaliserad data i mg/Nm3.

Helautomatiska nollkalibrering med komprimerad luft ger långvarig noggrannhet med minimalt underhåll.

Flera olika infraröda absorptionsmätare.
In-situ mätnings sond.
Integrerad gastemperatur och tryckmätning för datanormalisering.
Integrerat temperaturreglerat väderskydd.
Brett temperaturområde.
Hög noggrannhet och lite underhåll.
Noll och span inställning med kalibrergaser.
Analog och seriell digital utgång.
Utgång i ppm och mg/Nm3.

Länk till tillverkarens hemsida:

www.codel.co.uk

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Data Sheet Model GCEM40A0 (NOx, SO2, CO, CO2, H2O).pdf