D-EMS 2000 Standard

Datainsamling/D-EMS 2000
Miljödataledningssystemet D-EMS 2000 från Durag Data Systems i Hamburg, Tyskland, är ett kraftfullt datainsamlingssystem som uppfyller kraven i EC 14 181 (QAL), 2000/76/EC (WID), 2001/80/EC (LCPD) och DIN EN 15267.
Läs mer om systemets möjligheter på Durags hemsida.

D-EMS 2000-systemet är ett Management System för miljödata som motsvarar dagenslegala krav och är förberett för framtida riktlinjer. Systemet möjliggör insamling,beräkningar, långvarig lagring ochvisualisering av miljödata för många olika områden.
Den använda hårdvaru-och mjukvarukomponenterna är testade och kontrollerade av tyska TÜV och de uppfyllerde europeiska reglerna för kraftverk (direktiv2001/80/EG) ochavfallsförbränningsanläggningar (direktiv2000/76/EG), samt den europeiska standarden EN 14181, EN 15267 och US EPA.

Läs mer på Durags hemsida och i databladet.

Kontakta mig angående den här produkten
Tillhörande dokument
Datablad_dems2000_en.pdf