D-HG 500

 DURAG D-HG 400 Är en elektrisk tändare som är lämplig för tändning av gasbrännare eller brännare som använder flytande bränslen, oberoende av kapacitet.
D-HG 400 finns i många olika versioner för att kunna användas i många olika typer av brännarsystem. Tändaren finns för säker zon och för Ex-zon. Det finns också en version med tändlans i Ex-zon och tändelektronik i säker zon.Durag har också en pneumatisk inskjutningsenhet (D-VE 500) anpassad för D-HG 400 och de har en specialversion som är anpassad för att tända Claus-ugnar.
Läs mer i Durags samlingskatalog för förbränningsteknik.
Länk till tillverkarens hemsida:
www.durag.de
Tillhörande dokument
Datablad_dhg400_en_P.pdf