D-R 290 Stoftmätare

Durag D-R 290 Stoftmätare

Standardsystem för anläggningar med små till medelstora stoftkoncentration.

Egenskaper

● In-situ mätförfarande, kontinuerlig mätning.
● Halvledarkälla med lång livslängd.
● Super-wide band diod (SWBD), tillhandahåller mer stabila mätresultat i jämförelse med konventionella lysdioder.
● Kraftfull mikroprocessor teknik.
● Uppmätt värde visas på LCD displayen opacitet, extinktionen eller i mg/m3.
● Automatisk testfunktion med korrigering av de uppmätta värdena i förhållande till nedsmutsning.
● Optik och elektronik finns i en hermetiskt sluten enhet – ingen rök eller gas kan komma in i enhet.
● Enkel inställning utan extra utrustning.
● Lågt underhåll tack vare optimal luftgenomblåsning.

Länk till tillverkarens hemsida:

www.durag.com

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
D-R 290.pdf 
DURAG Environmental Monitoring Catalog.pdf