D-R 820F Stoftmätare i våta rökgaser

D-R 820F Stoftmätare i våta rökgaser

Stoftkoncentrationsövervakning för våta gaser.

● Kompakt design.
● Mycket låg underhållsbehov.
● In-situ mätningsmetod med kontinuerligmätning.
● Hög känslighet.
● Ingen arbetskrävande justering av utrustningen.

Länk till tillverkarens hemsida:

www.durag.com

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
D-R 820F.pdf 
Datablad