D-RX 250 Kombinerad stoft och flödesmätare

Durag D-RX 250 Kombinerad stoft och flödesmätare

Egenskaper

● Endast en sond/installations öppning i rökgaskanalen.
● Kompakt design, inga rörliga delar och ingen förbrukningsdetaljer.
● Kontinuerlig konvertering till normaliserad stoftkoncentration i mg/Nm3 och normaliserade volymflöde i Nm3/h.
● LCD-display i mg/Nm3, Nm3/tim, °C, hPa och en analog utgång för varje mätvärde.
● Parametrering på styrenheten utan behovet av en PC eller andra verktyg
● Fjärrkontrollanslutning till kontroll och utvärderingsenheten via två-tråds businterface på ett avstånd upp till 1000 meter.

Kombinerad givare.

Mätsonden består av en stav för samtidig mätning av:
– Stofthalt [mg/Nm³]
– Luftflöde [Nm³/tim]
– Temperatur [°C]
– Absolut tryck [hPa]

Länk till tillverkarens hemsida:www.durag.com

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
D-RX 250.pdf
DURAG Environmental Monitoring Catalog.pdf