D-UG 660 – Flamvaktsförstärkare

DURAG D-LE 103 är en enklare flamvakt som tillsammans med flamvaktsförstärkare typ Durag D-UG 120 eller D-UG 660 eller eldningsautomat typ Durag D-GF 150 används för övervakning av flammor från gas-, olje-, träpulver- eller kolbrännare. D-LE 103 används främst i installationer som har ensamma brännare.

Länk till tillverkarens hemsida:

www.durag.de

Kontakta mig angående den här produkten

Product Brochure D-UG 660

Product Brochure D-LE 103

Product Brochure D-UG 120