D-VTA 100-20

Durags D-VTA 100-20 är ett Video och Termografisystem avsett för att ge information om statusen på en cementfabriks förbrännings- och tillverkningsprocess.
D-VTA 100-20 är utvecklat för att övervaka en cementfabriks roterugn och kylprocessen efter att cementen kommit ut ur roterugnen.
Som option finns ett patenterat Free Lime prognos system.

Läs mer i databladet, och ring oss gärna om ni har frågor eller vill ha mer information.

Läs mer på durags hemsida Här

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad_dvta10020_uk.pdf 

DVTA-200 CEMENT Product Brochure

Manual- D-SF 50 FURNACE CAMERA