Datainsamling/ D-EMS 2000 Compact

D-EMS 2000 Compact eller D-EMS 2000 AiO (All in One)-systemet från Durag Data Systems, är ett Management System för miljödata som motsvarar dagens legala krav och är förberett för framtida riktlinjer. Systemet möjliggör insamling, beräkningar, långvarig lagring och visualisering av miljödata för många olika områden.
Den använda hårdvaru-och mjukvarukomponenterna är testade och kontrollerade av tyska TÜV och de uppfyller de europeiska reglerna för kraftverk (direktiv 2001/80/EG) och avfallsförbränningsanläggningar (direktiv 2000/76/EG), samt den europeiska standarden EN 14181, EN 15267 och US EPA.
D-EMS 2000 AiO är installerat på ett Linux-OS.

Läs mer på Durags hemsida och i databladet.

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad_dems2000aio_en.pdf

Certification

Product Brochure