HEGWEIN Gaseldad Tändbrännare

HEGWEIN Gaseldad tändbrännare

Gemensamma funktioner

Kompakt design med integrerad tändtransformator och flammdetektor/brännarkontroll.
Inbyggd flamjoniseringselektrod som är idealiskt monterad.
Ingen högspänningskabel krävs på plats.
Garanterat elektromagnetisk kompatibilitet.
Robust och lättskött konstruktion.
Storlekar från 2 kW till 10 MW (7000 BTU/h till 35.000.000 BTU/h).
Anpassade rörlängder finns i 10 mm steg.
Bränsle typer är naturgas, koksugnsgas, propan/butan eller process gas allt enligt kundens önskemål och analys.
Extremt tät och lång pilotlåga och det krävs inget automatisk tillbakadragningssystem.
Klass 1, 2 eller 3 tändare enligt NFPA finns också.
Finns även med flexibelt tändrör för lutning av brännare.
Länk till tillverkarens hemsida:

www.durag.de

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
bro overview gasigniters deuk.pdf