D-VTA 100-10 Video & Termografisystem

Durags D-VTA 100-10 är ett Video och Termografisystem avsett för att ge information om statusen på anläggningens förbränningsprocess.
D-VTA 100-10 är främst utvecklat för att övervaka rosterpannor och olika typer av olje, kol eller pulver-brännare. Systemet ska endast
ses som ett verktyg för de som styr anläggningen, så att den utifrån informationen de får, kan köra anläggningen på bästa sätt. D-VTA 100-10
ska inte och kan inte kopplas in så att det själv optimerar förbränningen eller styr förbränningen.
Med informationen från detta Video och Termografisystem har operatören exempelvis (beroende på vilken typ av installation och anläggning)
bättre möjlighet att undvika genombränning i härden, han kan utnyttja bränslets energi bättre och han kan köra igång en anläggning snabbare.
Läs mer i databladet, och ring oss gärna om ni har frågor eller vill ha mer information.

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad_dvta10010_uk.pdf 

Document Transport System

Manual

Certifikat