ENOTEC EnSitu 7000 O2-analysator

ENOTEC EnSitu 7000 O2-analysator

Enotecs EnSitu 7000 rökgasanalysator är utvecklad för mindre förbränningsanläggningar, och därmed är den också ett stycke billigare jämfört med Enotecs mer avancerade Oxitec-system.
Men syreanalysatorn använder samma O2-cell som Enotecs system i Oxitec-familjen.
Detta innebär att man får en mycket snabb O2-mätning med lång livslängd även i applikationer med SO2 (med MLT-optionen).
Systemet kan utrustas med filterhuvuden med V-skydd, så att mycket höga stofthalter kan hanteras. Vidare klarar analysatorn av rökgastemperaturer på upp till
600 grader C. Den klarar en omgivningstemperatur på -40 till 70 grader C. IP-klass 66.
Analysatorn kräver ingen instrumentluft, utan dess referensluft kommer in m.h.a. konvektion.
Analysatorn konfigureras med hjälp av Enotecs app Enotec Remote. Elektroniken kan sitta på proben eller en bit därifrån.

Läs mer i databladet, eller fråga oss.

Eller läs mer på Enotecs hemsida.

Kontakta mig angående den här produkten