ENVEA MIR9000P

MIR 9000P tillhör den nya generationen av ENVEAs gasanalysatorer. Precis som Enveas e-serie, är MIR9000P designad med miljön i åtanke. En stor del av analysatorn sa vara återvinningsbar och dess strömförbrukning ska vara låg. Den mäter samtidigt 8 gaser (NO eller NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N2O, O2 och restfukt)och använder den icke-dispersiva infraröda metoden med gasfilter korrelation (NDIR-GFC). O2 mäts av en SRM inbyggd paramagnetisk sensor. Analysatorn har designats för att möta de specifika behoven på plats regulatorisk mätning som ger överlägsen rörlighet, robusthet, noggrannhet och efterlevnad. Allt detta kompenserar för en unik gasanalysator som erbjuder hög produktivitet och låga driftskostnader.

Analysatorn följer EN 15267-4.

MIR9000P har en hög skyddsklass, IP44 med stängt lock, så ofta kan man ställa upp den för mätning utomhus. Tänk på friheten nr man inte alltid måste oroa sig för minsta regnskur.

Vidare så kan man ha analysatorns display i sin mobiltelefon (via WiFi anslutning), så det är enkelt att köra den med locket stängt.

Analysatorn är redo för att mäta efter 30 minuters uppvärmning.

Dessutom kan analysatorns driftstemperatur bibehållas:

  • mellan mätplatser som ska mätas (tillval batterienhet)
  • under transport, genom 12 V bilkontakten (adapter medföljer ej)

Standby-läge garanterar att instrumentet kan tas i drift när som helst.

För användaren betyder detta en STOR tidsbesparing. Man maximerar antalet testade utsläppspunkter per dag.

 

Komponenterna inne i MIR9000P, såsom pump, O2-sensor och NOx-konverter, sitter mycket lättåtkomliga. Detta gör analysatorunderhållet enklare.

Länk till tillverkarens hemsida:

www.environnement-sa.com

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad MIR 9000P Multikomponentanalysator.pdf