Environnement Model DeNOx MINI-CABINET

Stationära rökgasanalysatorer/Engine Gas/Environnement Model DeNOx MINI-CABINET

Funktioner:

Provtagning

Provtagningssystem med en självreglerad uppvärmd linje (191 °C) och med ett integrerat 2 mikrons uppvärmt filter.
Ytterligare uppvärmt filter i standby läge för omedelbart utbyte genom ”Quick Lock” anslutning (tillval).
Kalibrer och nollgas kan injiceras till den uppvärmda sonden för att kontrollera systemet, läcktesta och systemkalibrering.
Automatisk och programmerbar backspolning (luft eller N2) för filterrengöring.
Analysskåp
Snabb och enkel att flytta mellan testceller (skåp monterat på svängbara hjul).
Ytterligare säkerhetsfilter (1,5 mikron) är inbyggt i skåpet.
Extra lågt underhåll och inga rörliga delar.
Moduluppbyggnad för anslutning av andra analysatorer (THC, CO, CO2, O2).
Inga störningar eller utsläckningseffekt med CO, CO2, H2O och andra gaser.
Analysator med snabb responstid (<2 sek).
Kommunikation med AK-protokoll (RS232 / RJ45).
Speciellt utformad programvara för Windows operativsystem.
Dubbel mätning möjlig (före och efter katalysatorn).

Funktionssätt:

I DeNOx system som använder urea injektion med ammoniak (NH3) som ett reduktionsmedel måste flödeshastigheten och kontroll av NH3 ständigt justeras och kontrolleras att förhindra alltför stora NH3utsläpp och för att minska miljöpåverkan och kostnader av reagens. För att optimera denna process är det viktigt att använda ett analyssystem för samtidig och kontinuerlig övervakning av NOX och NH3.

Huvudsakliga användningsområden:

Före och/eller efter katalysator mätning av NOX och NH3 för alla typer av motorer med DeNOX.
Utsläppsövervakning vid förbränning med andra processer som använder katalytiska DeNOX system.

Lätt att använda och perfekt lämpat för snabba, kontinuerliga och samtida mätningar av NH3 och NOX i DeNOX applikationer (SCR och SNCR).


Länk till tillverkarens hemsida:
www.environnement-sa.com/

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Model mini denox cabinet en