Environnement Model EGAS 2M

Stationära rökgasanalysatorer/Engine Gas/Environnement Model EGAS 2M

Funktion:

Konstruerad för att mäta utsläpp från alla förbränningsmotorer oavsett bränsletyp.
Separat mobil provtagningsvagn med inbyggd provtagningspump.
Prov under övertryck ger ingen utspädning från läckor i systemet.
Uppvärmt inloppsfilter på primära provtagningslinjen.
Kontinuerlig kondensat tas bort utan peristaltisk pump.
Öppen arkitektur för integration av olika analysator typer.
Rågas eller utspädd gasanalys.
Intern eller extern PC drift.

  • Programvara:

    Kontroll av provtagning och analysator enheter.
    Full hantering av alla funktioner.
    Visar diagram, grafik och mätdisplayer.
    Lösenordsskyddad åtkomst.

 

Viktiga användningsområden:

Produktionslinjetest.
Certifiering.
Motortillverkare.
Oberoende laboratorier.
Outspädda avgaser och EGR.
Före och efter katalysator.
Utspädd avgasprovtagning.

Länk till tillverkarens hemsida:

www.environnement-sa.com/

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Model EGAS uk s p.pdf