Environnement Model GRAPHITE 52M

Environnement Model GRAPHITE 52M

Funktioner:

Uppfyller kraven i EN 12619 och 13 526 standarder (med He/H2bränslen).
Brännaren är placerade i en uppvärmd ugn upp till 191 °C och tillåter mätning av höga koncentrationer av tunga kolväten.
Ultra kort svarstid.
Grafisk Liquid Crystal Display (LCD).
Interaktivt menystyrd programvara med förbättrad displayhastighet.
Kalibreringskurva i realtid.
Justerbar responstid och genomsnittstid.
Högeffektiv katalysator med lång livslängd.
Inbyggt minne för 2 månaders 15 minuters genomsnittlig data (upp till 1 år med den extra minnesutbyggnad).
Intern noll och brännarluft skrubber.
Inbyggd dubbla seriella gränssnitt (RS 232/RS 422) för fjärrstyrning.
Ethernet anslutning
Funktionssätt:
Gasen som skall analyseras sugs med en uppvärmd pump och ledde till brännaren som matas med en blandning av H2/He och luft filtreras och renas genom en intern generator. Separationen av de kolvätemolekyler vid hög temperatur i konen hos flamman ger en joniserande ström vars styrka är direkt proportionell mot antalet atomer av kol i den analyserade blandningen.

Denna signal behandlas elektroniskt för att erhålla en noggrann mätning av VOC-koncentration.

Uppvärmd FID ”Volatilitet Organic Compounds Analyzer” Modell GRAPHITE 52M

Tre olika versioner för att möta dina analytiska krav.

GRAPHITE 52M-S
Totala VOC övervakning.
GRAPHITE 52M-D
Samtidig totala VOC och metan övervakning.
GRAPHITE 52M-W
Totala VOC övervakning på 2 oberoende linjer.

Minskat underhåll
Enkel åtkomst till alla komponenter.
Spårbarhet av delar och förbrukningsvaror.
Fjärrunderhåll & felsökning.
Huvudsakliga användningsområden:
Analys av avgaser från motorer.
Standard Reference Method för emission mätning.
Laboratorier och forskningscentra.
Processtyrning inom alla områden.
Förbrännings övervakning innom alla områden.

Länk till tillverkarens hemsida:

www.environnement-sa.com/

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Model graphite52m uk s p.pdf