ENVEA TOPAZE 32M

ENVEA Model TOPAZE 32M

Uppvärmd kemiluminescens kväveoxid analysator Modell TOPAZE 32M.

 • Uppvärmd analysator (temperaturstyrd upp till 140 °C).
 • Dokumenterad EPA referensmetod.
 • Mätkammare under vakuum (för att minimera utsläckningseffekter).
 • Samtidig 2-kanals övervakning (TOPAZE 32M-W).
 • Grafisk Liquid Crystal Display (LCD).
 • Interaktivt menystyrd programvara med förbättrad displayhastighet.
 • Kalibreringskurva i realtid.
 • Justerbar responstid och genomsnittstid.
 • Inbyggt minne för 2 månaders 15 minuters genomsnittlig data (upp till 1 år med den extra minnesutbyggnad).
 • Intern noll och brännarluft skrubber.
 • Inbyggd dubbla seriella gränssnitt (RS 232/RS 422) för fjärrstyrning.
 • Ethernet anslutning.

Funktionssätt:
TOPAZE 32M analysatorn använder en beprövad kemiluminescence tekniken för mätning av NO/NOX.

I NO läge bygger tekniken på den kemiluminescenta reaktionen mellan ozon (O3) och kväveoxid (NO) vilket ger kvävedioxid (NO2) och syre. Denna reaktion producerar ljus vars intensitet är proportionell mot mängden av NO i provet.

För total mängd NOX måste provet först genom den interna NO2 till NO konverten som omvandlar NO2 i provet till NO. Det resulterar i att reaktionen är direkt proportionell mot den totala koncentrationen av NOX i provet.

Tre olika versioner för att möta dina behov.

TOPAZE 32M-S:
NO eller NOx övervakning.

TOPAZE 32M-D:
NO-NOX och NO2 samtidig övervakning.

TOPAZE 32M-W:
samtidig övervakning av NO eller NOX från två övervaknings ställen.

Huvudsakliga användningsområden:

 • Övervakning av avgaser från motorer.
 • CEMS.
 • Förbränning kontroll.
 • Process övervakning (samtidig inlopp/utloppsprovtagning).
 • Laboratorier och forskningscentra.

Länk till tillverkarens hemsida:
www.environnement-sa.com/

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Model TOPAZE 32M uk s p.pdf