Flow Detective

Flow Detective ™ är en elektronisk flödesmätarkalibrator, avsedd att mäta flödet av luftprovtagningspumpar med en noggrannhet på 2%. Kalibratorn är den första på marknaden med en Bluetooth-anslutning via Casellas Airwave App. Airwave är den enda appen i sitt slag som tillhandahåller fjärrkontroll för damm- och ljudövervakningsenheter, vilket gör det möjligt att skicka kalibreringsresultat via e-post, vilket garanterar förbättrad spårbarhet och pumpkalibreringsprocedurer. Flow Detective ™ mäter luftflödet, men den är också den första kalibratorn på marknaden med förmåga att mäta pulsation, vilket indikerar om luftflödespulseringen överstiger 10%. Luftprovtagningspumpar måste ha en pulsationsnivå mindre än 10% om de ska följa ISO 13137. FlowDetective är den första luftflödeskalibratorn som kontrollerar att ISO 13137 för pulsation följs för alla pumpar. Överdriven pulsering innebär ett ostadigt flöde och har en skadlig effekt på cyklonens funktion i luftprovtagare som använder cyklons förmåga för att samla in den korrekta fraktionen av respirerbart damm.

Flow Detective ™ kan användas med alla tillverkares luftprovtagningspumpar, men för Casellas Apex2  dammprovtagningspump möjliggör Airwave Appen en luftflödeskalibrering med sluten slinga, med möjlighet att ställa flödet via Airwave Appen, så inga manuella inställningar måste göras på pumpen eller flödesmätaren. Detta sparar mycket tid när man kalibrerar pumparna. En automatisk kalibrering av en APEX2 I.S. Plus/Pro kan genomföras på under 10 sekunder!

Se en film om Flow Detective här.

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad Flow Detective Datasheet SM106 ENGLISH v1.pdf 
Flow Detective press release – Palgo SE.pdf