Fresenius Gas Analyzer 220 (SO2/CO2)

Fresenius Gas Analyzer 220 (SO2/CO2)

Gas Analyzer 220 (SO2, CO2) är en IR-analysator från Fresenius Umwelttechnik GmbH. Analysatorn använder Fresenius patenterade mätteknik för analys av IR-aktiva gaser i luft och processgas.
Analysatorn är speciellt framtagen för att mäta rökgaser på båtar.
Läs mer i databladet!

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument

Datablad
Läs  mer på Freseniue Hemsida Här