HEGWEIN Oljeeldade Tändbränna

HEGWEIN Oljeeldade Tändbränna

Gemensamma funktioner

Kompakt design med integrerad täntransformator och flammdetektor/brännarkontroll.
Inbyggd flammstav som är idealiskt monterad.
Ingen högspänningskabel krävs på plats.
Garanterad elektromagnetisk kompatibilitet.
Robust och lättskött konstruktion.
Storlekar från 300 kW till 3,6 MW (1.000.000 BTU/h till 12.000.000 BTU/h).
Anpassade rörlängder finns i 10 mm steg.
För extra lätt brännolja (diesel) dubbla bränsle tändare kan också hanterar antingen propan/butan eller naturgas.
Extremt tät och lång pilotlåga och det krävs inget automatisk tillbakadragningssystem.
Klass 1, 2 eller 3 tändare enligt NFPA finns också.
Rökfri flamma.
Finns även för marin dieseldrift.
Länk till tillverkarens hemsida:

www.durag.de

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
bro oiligniters de uk.pdf