TM-F Product Family

TM-F dammövervakning i produktionsmiljöer

TM-F är en beprövad och pålitlig bildskärm för respirerbara koncentrationer med enkel anslutning till sin industriella miljö.

Kontinuerlig mätning och övervakning av önskvärda dammkoncentrationer i

ventilationssystem

filtreringsanläggningar

för rena produktionsmiljöer, kvalitetssäkring och arbetsplatssäkerhet som

byggarbetsplatser

farmaceutiska växter

livsmedelsproduktionsmiljöer

metallindustrin

återvinningsanläggningar

fordonsindustrin

öppengjuten gruvdrift

Läs mer

Datablabd

 

Kontakt

Palgo AB
Hammarvägen 1
232 37 Arlöv

Telefon: 040-664 28 50
E-post: info@palgo.se