Luftkvalitetsmätning

Luftkvalitetsmätning

När det gäller instrument för luftkvalitetsmätning har Palgo ett mycket stort sortiment av både klassiska instrument som mäter enligt referensmetoden, och mer inovativa instrument. Titta t.ex. på den nya AS32M från Environnement S.A. Denna analysator som mäter NO2 med en direkt metod (ingen konverter) är godkänd av TÜV.