O342M – O3-analysator – UTGÅTT

O342M – O3-analysator

O342M från Environnement S.A. är en Ozon-analysator som kan mäta mycket låga koncentrationer av O3 i luft.
Analysatorn mäter O3 med UV-absobtionsteknik.
O342M är godkänd som omgivningsluftanalysator av Naturvårdsverket.
Läs mer på ITMs hemsida.

Specifikationer:
Mätområde: 0 – 0.1 till 0 – 10 ppm
Lägsta detekterbara gräns: 0,4 ppb
Vikt: 9 kg
Mått: 545 x 483 x 133 mm (D x B x H)

Som standard kommer analysatorn med nätverksanslutning (RJ45) och USB anslutning. Via nätverksanlustningen kan man enkelt koppla upp sig mot
analysatorn för fjärrstyrning. Programmet man använder för detta är CONTACT, och bilden man får på sin dator är lika dan som den på analysatorns display, vilket gör det hela mycket enklare.
Via USB-anslutningen kan man ladda ner sparad mätdata från O342Ms interna minne. Vidare kan man också använda den integrerade web-servern i analysatorn. Då kan man koppla upp sig mot analysatorn genom valfri web-browser. Via browsern kan man styra analysatorn och ladda ner sparad data.

Läs mer i databladet eller på Environnements hemsida.

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad_0342m_uk_2008_palgo.pdf
Datablad_0342m_uk_2008_p.pdf