Parox 2100

Durag Parox 2100

D-RC 120 är en automatisk provtagningsanordning för gravimetriska mätningar av stoft i rökgaser. Ett gasflöde sugs isokinetsikt från rökgaskanalen.
Detta gasflödet sugs genom ett filter på vilket det stoft som gasen innehåller fastnar. Mängden stoft som fastnat på filtret fastställs genom att filtret konditioneras och vägs,
före och efter provtagningen.
Gasflödet regleras automatiskt av en styrenhet. Styrenheten manövreras enkelt via mjukvara som är installerat på en Windows-PC (PC med OS ej inkluderad).

Typiska tillämpningar av D-RC 120 är
– Justering av stoftmätare innan QAL 2 utförs
– Kalibrering av stoftmätare i mg/m3 enligt DIN EN13284-1 och VDI2066
– Fastställande av stofthalter i skorstenar för intern kvalitetskontroll
– Mätningar vid filteranläggningar

D-RC 120 standardsystem består av följande komponenter:
– D-RC 120 P kombinationssond med pitotrör och termoelement
– D-RC 120 FD-filterhuvud, inklusive svanhals med en uppsättning av 5 munstycken
– D-RC 120 MD mätanordning som består av styrenhet, pump, torktorn, extern sensorenhet, programvara och tillbehör.

Läs mer på Durags hemsida, eller kontakta oss för mer information!

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad_stoftprovtagare_drc120.pdf