Uppvärmd FID, Ratfisch – RS53-T

Uppvärmd FID, Ratfisch – RS53-T

Ratfisch RS 53-T är en uppvärmd flamjonisationsdetektor (FID) för att bestämma halten av totalkolväte i gas. RS 53-T är en mycket robust, stabil och driftsäker portabel analysator. Analysatorn kan förvara gasflaskor för vätgas (eller vätgas-helium) och spanngas inuti analysatorns kropp.
Det är möjligt att med en knapptryckning byta analysatorns vätgasdrift till vätgas-helium-drift (man måste byta gasflaskan också).
Alla delar i analysatorn som transporterar mätgasen ligger i en uppvärmd kammare. Detta sättet att bygga FIDen på leder till att mätningen är mer stabil och att man mycket sällan har problem med igensättningar i kapillärerna.

Egenskaper:
– Justerbar temperatur upp till 200 grader C.
– Automatisk avstängning av H2 om flamman släcks.
– Automatisk tryckreglering.
– Automatisk tändning.
– Auto-range / manuell
– OPTION: Uppvärmd slang slang utan kall punkt mellan slang och analysator.
– OPTION: mätområde i ppt

Läs mer i databladet och på Ratfisch nya hemsida

http://www.ratfisch.de/en/

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Bilder Ratfisch RS53-T.pdf 
Datablad RS53-T.pdf