Portable Dust Monitor TM data II

Portable Dust Monitor TM data II

Mätning: Utsläppsmätning, övervakning på arbetsplatsen
Drift: bärbar
Mätningsprincip: Spridningsljusfotometer, passiv, tidsbesparad koncentrationsmätning
Standard: Johannesburgkonventionen (respirerbart damm)
Gränssnitt: USB, Bluetooth
Ytterligare specifikationer: integrerat minne, funktion via pekskärmskärm, kalibreringsfaktorer kan lagras och väljas
Beställningsnummer: 001.0400.000