Ratfisch RS55-T Stationär FID

Ratfisch RS55-T Stationär FID

Ratfisch RS 55-T är en uppvärmd flamjonisationsdetektor (FID) för att bestämma halten av totalkolväte i gas. RS 53-T är en mycket robust, stabil och driftsäker stationär analysator. Analysatorn kan förvara kan med fördel ansluatas till en vätgasgenerator, då slipper man gasflaskor för vätgas.
Alla delar i analysatorn som transporterar mätgasen ligger i en uppvärmd kammare. Detta sättet att bygga FIDen på leder till att mätningen är mer stabil och att man mycket sällan har problem med igensättningar i kapillärerna.

Egenskaper:
– Justerbar temperatur upp till 200 grader C.
– Automatisk avstängning av H2 om flamman släcks.
– Automatisk tryckreglering.
– Automatisk tändning.
– Auto-range / manuell
– OPTION: Uppvärmd slang slang utan kall punkt mellan slang och analysator.
– OPTION: mätområde i ppt

Bilder visar exempel på hur FID kan integreras i skåp, med rördragningar och vätgasgenerator.

Det byggs enligt Era önskemål och behov med dokumentation och ritningar.

Läs mer i databladet och på Ratfisch nya hemsida http://www.ratfisch.de/en/

Tillhörande dokument

Datablad

Datablad RS53-T

M_RS 55T_presentation.pdf

Total Hydrocarbon Analyzer (Flame Ionization Detector)-Presentation

/uploads/userfiles/files/RS55-T%20-%20P.pdf

Kontakta mig angående den här produkten