Respicon TM

Respicon TM

Mätning: övervakning, arbetsplatsövervakning och övervakning av ventilationssystem
Drift: bärbar
Princip för verksamheten:
Samtidig uppsamling av luftburna partiklar i tre storleksfraktioner enligt EN 481 (inhalerbart, bröstkärl, respirerbart).
Spridningsljusfotometer i var och en av de tre stegen för tidsbesparna online mätningar.
Mätområde [mg / m³] (DEHS-partiklar, d = 1 μm): 0-10
Detektionsgräns [μg / m³] (DEHS-partiklar, d = 1 μm): ca. 30
Standarder: EN481, ISO7708, ACGIH, AIHA, MAK, TRGS, testrapport acc. att prEN 13205
Beställningsnummer: 001.0087.001
Läs mer