Kvicksilveranalysator typ ENVEA SM-5

Kvicksilveranalysator typ ENVEA SM-5

Med över 25 års expertis inom kvicksilverövervakning presenterar ENVEA sin nya generation av Mercury CEMS. SM-5 möjliggör kontinuerlig, noggrann och tillförlitlig mätning av mycket låga koncentrationer av kvicksilver i rökgasutsläpp.

Systemet har framgångsrikt genomfört QAL1-testet enligt EN 16267 på TÜV på marknadens lägsta intervall (0-5 μg / Nm3), utan behov av en integrerad kalibrator. Den erbjuder dynamisk växling mellan områden som säkerställer tillförlitlig mätning av utsläppstoppar. Andra certifierade intervall är: 0-30 / 0-45 / 0-100 / 0-1000 µg / m3.

SM-5 garanterar en kort svarstid och en stabil mätning under alla omständigheter.

Slutligen har analysatorn utvecklats för att garantera en låg livscykelkostnad (Total Cost of Ownership):

Inget behov av bärgas, utspädning eller luftkonditionering

Minskad underhållstid

Mycket låg förbrukning av tryckluft

Tekniska specifikationer

Noggrannhet: <0,1 μg / Nm3 över 3 månader

Certifierade intervall: 0 – 5/30/45/100/1000 µg / Nm

SM-5 – ny generation av Mercury CEMS

https://www.envea.global/s/emissions-en/mercury-monitor