SMITSVONK Gaseldade tändare och pilotbrännare

SMITSVONK Gaseldade tändare och pilotbrännare

Principen för Smitsvonks tändare
Smitsvonks lågaspänningständare med hög energi är utformade för att uppfylla kraven för tillförlitlig tändning av många industriella tillämpningar.
Systemet är baserat på principen med en kondensatorurladdning över en speciell urladdningsyta.  Denna yta består av en isolator med halvledaregenskaper.  Isolatorn och positiva och negativa elektroder är integrerade i ett högtemperatur resistent tändstift.  När en laddad kondensator är ansluten kommer den urladdas via tändstiftet och producerar gnistor, även under våta eller smutsiga betingelser.

För mer än ett halvt sekel har Smitsvonk gjort lågspänningständare med hög energi och styrsystem för industriella förbränningsprocesser.
Dessa elektriska och elektroniska tändsystem används över hela världen. De kännetecknas av en hög tillförlitlighet under krävande förhållanden. Tändaren påverkas inte av smuts, fukt, extrema temperaturer eller aggressiva gaser.
Steg för steg
Laddar kondensator.
Kondensatorn är ansluten till tändstiftet med en högspänningstyristor.
Kondensatorn urladdar en ström över halvledarytan på tändstiftet.
Området ovanför isolatorn blir joniserat.
Resulterar i att en lågaformad gnista bildar ett plasma.
Ström från 300-1000 A under 5 till 15 μs.
Applikationer
Mark och upphöjda facklor.
Industriella ugnar och pannor.
Pulvriserat kol eldas i kraftverk.
Bärbara tändare
Förbränningsanläggningar
Gasmotorer/turbiner.

Detta system har följande fördelar

Fukt, smuts, olja och fett kommer inte att påverka tändningen.
Ingen begränsning av kabellängd.
Låg strömförbrukning.
Okänsligt för processtryck.
Självrensande tändstiftsyta, på grund av flamformad gnista.
Spänning är låg i jämförelse med traditionella tändkällor.
Enkel konstruktion för explosionssäkert utförande.
Systemet innefattar

Strömförsörjning med varierande kapacitet.
Styrelektronik med varierande pulsfrekvenser.
Tyristor.
Anslutningskabel.
Smitsvonk lågspännings gnistspets.
Länk till tillverkarens hemsida:

www.durag.de

Kontakta mig angående den här produkten