ENVEA FTUV

ENVEA Model FTUV

Funktioner:

Mycket hög selektivitet och maximalstabilitet tack vare UV Fourier Transform principen.
Ultrasnabb svarstid (<2 sek).
Höghastighets DSP processor.
Ingen risk för interferenser ellerutsläckningseffekter på grund av CO,CO2 eller H2O.
Ingen intern konverter och extremtlågt underhåll.
Hög livslängd på lampan (> 1 årskontinuerlig användning).
Uppvärmd kammare (190 °C).
Pekskärm.
Flerspråkig programvara.
Automatisk kompensation för tryckoch temperaturvariationer.

Funktionssätt:
Absorptionsspektrumet för UV-strålningen är (180-320 nm) och mäts med en
spektrometer efter att den har korsat FTUVns optiska kammare.

En första mätning utförs på noll luft och ger ett referensspektrum. Sedan injiceras provet som skall mätas i den optiska UV kammaren. Provgasen absorberar en del av denna strålning i 190-210 nm våglängdsområdet.

Skillnaden mellan dessa två spektra motsvarar NH3 absorptions spektrumet.

Den återkommande strukturen hos absorptionsbanden kommer från olika
nivåer av rotationsenergi hos ammoniakmolekyler och analyseras genom att utföra en Fourier Transform på absorptionsspektrumet.

En absorptions stråle erhålls från spektrat genom att tillämpa en FFT signalbehandling (Fast Fourier Transform).

Absorption stråle konverteras sedan till NH3koncentration tack vare universella proportionella förhållande mellan absorbans och koncentration
(Beer-Lambert lagen).

Huvudsakliga användningsområden:

Övervakning av avgaser från motorer.
Kontroll av utsläpp (CEMS).
Processtyrning (DeNOX SCR och SNCR).

Länk till tillverkarens hemsida:

www.environnement-sa.com/

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Model ftuv uk s p.pdf