Uppvärmd FID – ErsaTec – SmartFID

Uppvärmd FID – ErsaTec – SmartFID

SmartFID är en uppvärmd flamjonisationsdetektor (FID) för att bestämma halten av totalkolväte i gas. SmartFID är en modern behändig FID, som är relativt enkel att bära med sig, och som har många konfigurationsmöjligheter. Denna FID har en inbyggd datalogger, och som option kan man få en mätvärdes-trend visad direkt i SmartFIDs display.
SmartFID har utvecklats av och tillverkas av det gamla Bernath Atomic, som Palgo haft och har samarbete med sedan lång tid tillbaka. Palgo servar fortfarande Bernath Atomics gamla BA3005 och BA3006. Tryckregulatorerna som används av BA3000 används också i SmartFID, men gasflaskorna i SmartFID är mindre aluminiumflaskor, för att göra analysatorn enklare att bära med sig. Har man en gammal fin Bernath Atomic 3006, kan det ibland vara möjligt att mot en mellanskillnad, byta in den mot en ny SmartFID. Fråga oss!

 

Ersatec Hemsida

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad_SmartFID-V1.2_en.pdf 
Handhavande SmartFID.pdf 
Manual_Trend_1.0 – EN.pdf