Vätgasgeneratorer/LN Industries Sonimix 3080

Vätgasgeneratorer/LN Industries Sonimix 3080

Vätgasgeneratorn använder den senaste tillgängliga membrantekniken för framställning av elektrolytisk vätgas. Denna teknik är att föredra före andra tekniker eftersom det krävs mindre underhåll och man använder inte farliga frätande lösningar. Minimering av dödvolymen (<100 ml) samt en ”on demand generation” för att undvika stora mängder vätgas och möjliggöra användning av detta instrument i område där vätegas cylindrar är begränsade.

Funktionsprincip:
Vätgas produseras genom elektrolys av vatten som går igenom ett polymermembran. Elektrolyscellen förses med destillerat vatten i en mellanliggande inre tank som förses av en extern vattentank. Den producerade vätgasen torkas och tryckregleras (tryckvärdet kan definieras av användaren eller av RS 232).
Den externa vattentankens inlopp samt H2utlopp är placerade på baksidan av instrumentet.

Säkerhet:
Vid internt fel eller öppning av H2 kretsen stoppas H2 produktionen och ett larm aktiveras (automatisk läckagekontroll).

Nolluftsgenerator

Nolluftsgeneratorns huvudsakliga funktion är att filtrera, pumpa torr luft renad från kolvätet (såväl  CH4 om alternative 11 är installerad) och luftfuktighet. Den renade luften kan användas för att försörja med bra nolluft (brännluft) till en FID eller kromatograf. Eller om (alternativ 12) är installerad för att försörja ett kalibreringssystem eller utföra nollpunktskalibrering av analysatorer.

Funktionsprincip:
Den omgivande luften rengörs från dammpartiklar och komprimeras till 8 bar därefter går det genom en kylare och en kondensor med ett automatiskt dräneringsystem. Filtreringen av olika föroreningar och icke metankolväten görs med hjälp av ett själv regenererbar systemet och fungerar på trycksvängningar och principen omvänt flöde . När en del av generatorn filtrear så regenererar den andra sidan sig själv.
I (alternativ 11), gör en katalysugn det möjligt att eliminera CH4 och CO.

 

Länk till tillverkarens hemsida:
www.lnindustries.com

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
SX 3080 en public.pdf