Verewa F904-20 BFG Stoftmätare för hyttgas

Verewa F904-20 BFG Stoftmätare för hyttgas

Extraktiv stoftmätare av beta-typ.-UTGÅTT!

Stoftmätare speciellt konstruerad för att mäta stoft i våta rökgaser – rökgastemperatur under daggpunkten – och för övervakning av explosiv  masugnsgas.

Alternativ specialmodell
Verewa F-904-20/BFG är en specialmodell av F-904-20, för mätning avstoftkoncentrationen i giftiga och explosivamasugnsgaser och med avstängnings ventil för provgasen under filtreringen och som spolgas används vanligtvis kvävgas för renblåsning av systemet. En CO detektorfinns också, vilket stänger av allamätanslutningar till processgasen om COgränsvärdet överskrids avger instrumenteten larmsignal.

Egenskaper
● Automatisk noll korrigering
● Förkalibrerad, opåverkad avpartikelstorlek, färg eller fukt
● Provgasflödet regleras på 1 till 3 m³/tim.
● Isokinetisk provtagning
● Utspädningssond för höga koncentrationeroch/eller efter våtskrubbrar
● Tungmetallanalys analyser möjliga
● Specialmodell med spolning av mätkammaren och CO-TLV övervakning under stoftmätning av masugnsgas.

Länk till tillverkarens hemsida:

www.durag.com

Kontakta mig angående den här produkten

 

Tillhörande dokument
DURAG Environmental Monitoring Catalog.pdf 
Werewa F90420.pdf