Verewa F904-20 Stoftmätare i våta rökgaser

Verewa F904-20 Stoftmätare i våta rökgaser

UTGÅTT!

Extraktiv stoftmätare av beta-typ.

Stoftmätare speciellt konstruerad för att mäta stoft i våta rökgaser – rökgastemperatur under daggpunkten – och för övervakning av explosiv  masugnsgas.

Egenskaper

● Automatisk noll kalibrering.
 Förkalibreradopåverkad avpartikelstorlek, färg eller fukt.
 Provgasflödet regleras mellan 1 till 3/tim.
 Isokinetisk provtagning.
● Valfri utspädnings provsond för höga koncentrationer eller efter våtskrubbrar.
 Tungmetallanalys möjlig.
 Special modell med mätkammarenspolning och CO-TLV övervakning understoftövervakning av masugnsgas.

Länk till tillverkarens hemsida:
www.durag.com

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
DURAG Environmental Monitoring Catalog.pdf 
/DURAG%20Environmental%20Monitoring%20Catalog.pdfWerewa F90420.pdf