Verewa HM-1400 TRX

Extraktiva analysatorer/Verewa HM-1400 TRX

Egenskaper

● Automatisk kalibrering.
● Kvicksilver specisering (tillval).
● Dubbla mätområden (tillval).
● M & C utpädningsprobe (tillval).
● Stabil för kemiska interferenser.
● Tillval 500 ohm utsignal.

Alternativ

●Större Mätområde med utspädningsanordning.
●Toppmonterad kylare.
●Automatisk prob med renspolnings av utrustning, utspädningsenhet för gasprov.
●Integrerat system för att generera kalibreringsgas.

Mätprincipen
I HM-1400 TR totalkvicksilver analysator omvandlasprovgasen till kvicksilverånga genom behandling av enkombination av termisk och torra kemikalier. Provgasenmäts därefter kontinuerligt i en fotometer. Probensgasflödet mäts efter en gaskylare vid 2 °C.Koncentrationen beräknas och visas som ”torr rökgas”.

Länk till tillverkarens hemsida:

www.durag.com

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad Verewa HM-1400TRX.pdf 
DURAG Environmental Monitoring Catalog.pdf