WISENSYS

Helt trådlöst loggersystem. Wisensys har nu en riktigt bra räckvidd och fjärravläses från valfri
plats.