WISENSYS

Helt trådlöst loggersystem. Wisensys har nu en riktigt bra räckvidd och fjärravläses från valfri
plats.

Kontakt

Palgo AB
Hammarvägen 1
232 37 Arlöv

Telefon: 040-664 28 50
E-post: info@palgo.se