Vi vill tacka alla de som besökte vår monter på Processteknikmässan i Göteborg 2016. Vi försöket att kontakta alla så snart vi hinner med.
Vi hade tagit med oss många nya analysinstrument plus en del äldre men intressanta analysinstrument.